Ekologie a odpady

EKOLOGIE, ODPADY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Základní nabídka služeb:

  • hlášení o odpadech
  • roční hlášení o produkci odpadů (ISPOP, IRZ, o spotřebě pitné vody)
  • vybavení pro ukládání a skladování odpadů
  • havarijní soupravy, úkapové vaničky, sudy, čerpadla apod.
  • mobilní i stálé speciální skříně a sklady hořlavin (na oleje, barvy, ředidla apod.)
  • označení místa uložení odpadů
  • označení nádob pro uložení nebezpečného odpadu
  • zajištění kontrol těsnosti jímek
  • vypracování plánu zásad správné zemědělské praxe
  • vypracování základního hodnocení rizik ekologické újmy a její nápravě
  • zprostředkování dotací
  • provozní řád
  • havarijní plán
  • obchodní partneři firmy INISOFT, REO AMOS, KOVOSTEEL Recycling, TMS servis, MARAKOU s.r.o., AMI Serviceman s.r.o.
  • konzultace, poradenství
  • zajištění svozů nebezpečného i komunálního odpadu
  • BOZP + PO
  • revize elektrických zařízení
  • revize zvedacích zařízení
  • ochrana osobních dat – GDPR
Cenová nabídka služeb  Cenová nabídka svozových služeb 

NÁŠ TÝM

Ing. Jaroslav Jordán – jednatel společnosti
Ing. Radka Šulovská – manažer ekologie, 777 772 702
Jan Krejčíř – odborný poradce, 777 722 716
Tomáš Pilát – administrativní pracovník, 777 722 719
Zdena Hrabalová – administrativní pracovnice, 777 779 539

REFERENCE

Mezi naše zákazníky patří například:

 • zemědělství – Kralovická zemědělská a.s., zemědělké farmy Zatloukal, Babuška, Jež, Olšina, URTIKA Pňovice, Hlavinka, ZD Skály
 • čerpací stanice PHM – Plzeň, Dýšina, Kralovice, Louny, Kladno, Vsetín
 • autoservisy – Novoměstský, K.I.T. Racing, MMcarstore, Pneu TOPKB, SPEMAX Centrum s.r.o., SEPAJACOM s.r.o. AUTO KELLY
 • autosalony – AUTO Rolný v.o.s., Auto Lašák Rýmařov
 • stavební a strojírenská výroba – DDOR, Kt-KLIMATERM s.r.o., Profistav, Tomex

NABÍDKA PRO AUTOSERVISY

Služby pro autoservisy – likvidace odpadů
Naše společnost se zabývá komplexním nakládáním s odpady ostatními i nebezpečnými. Jsme specialisté na odpady z autoservisů. Těm můžeme nabídnout kompletní převzetí odpadového hospodářství, počínaje přivezením sběrných nádob a konče evidencí odpadů.
Služby pro autoservisy – krok za krokem

Nyní si názorně ukážeme, jak celý proces likvidace odpadů z autoservisů funguje

FÁZE 1 – DODÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Do Vašeho autoservisu dodáme veškeré příslušenství, které budete v rámci odpadů potřebovat. Jedná se o následující vybavení:

 • úkapová vana s roštem pod sud a barely na kapaliny
 • popelnice na filtry, hadry, obaly a další nebezpečné odpady
 • kontejner na autobaterie
 • držák utěrek
 • sorpční materiál
 • šanon s dokumenty
 • deska na stěnu s označením místa uložení odpadů
 • tabulka s označením ekologického servisu

FÁZE 2 – SBĚR A SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADU

Toto obdržené příslušenství včetně několika kusů popelnic na filtry, hadry atd. Vám bude sloužit ke správnému třídění a ukládání odpadů. Vše je přehledné, všechny nádoby jsou řádně označené. S případnými dotazy, jak třídit a kam co patří, rádi pomůžeme a ukážeme.

FÁZE 3 – ODVOZ ODPADŮ

Po naplnění nádob či uplynutí určité doby si pro odpady z Vašeho autoservisu přijedeme. Vše je individuální, četnost svozu se odvíjí od množství vyprodukovaných odpadů. Nabízíme svozy 12x do roka, 6x do roka, 4x do roka či 2x do roka. Vše se však dá dohodnout a svozy upravíme přesně podle Vašich představ. U autoservisů zajišťujeme likvidaci odpadů nebezpečných i ostatních.

FÁZE 4 – ZAJIŠTĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Vedení průběžné evidence nakládání s odpady, tvorba ročního hlášení o produkci odpadů přes ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a v neposlední řadě kontrola činnosti státními složkami (Česká inspekce životního prostředí atd.). Nemusíte se bát případných kontrol, námi zavedený systém sběru a likvidace odpadů u autoservisů splňuje všechny požadavky, s odpady z autoservisů je řádně nakládáno a navíc při řádném třídění a sběru na odpadech ještě vyděláte.
Naše společnost se zavazuje k převzetí a plné odpovědnosti za výše uvedené povinnosti, Váš autoservis či pneuservis se tedy může věnovat čistě svojí činnosti a o odpady se postaráme my.

Doplňující informace – svoz, likvidace, výkup odpadů

Za svoz odpadů se platí paušální poplatek odvislý od četnosti svozu. Tento poplatek se skládá z odvozu odpadů(doprava, likvidace odpadů), pronájmu příslušenství a vedení průběžné evidence a hlášení. Za odstranění odpadů u autoservisů účtujeme příznivé ceny, podrobnosti na vyžádání viz kontakt.

Zajišťujeme také výkup surovin, jako jsou oleje, olověné akumulátory, železné či neželezné kovy a další. Převezmeme prakticky jakýkoliv Váš odpad a Vy na tom ještě vyděláte.

Kontakt

JORCON s.r.o.
Dobromilice u Prostějova 60
798 25 Dobromilice
TEL: +420 582 388 176
+420 582 370 146
E-mail: jorcon@jorcon.cz

JORCON s.r.o.

Skladování pohonných hmot, dodavatel čerpacích stanic PHM, technologií pro ČOV, skladů a autoumýváren a mazací, olejové a dílenské techniky, EKOLOGIE A ODPADY