Železobetonové nádrže JORCON

nadrz-convault
Výhody nadzemních tříplášťových železobetonových nádrží JORCON proti klasickým nadzemním dvouplášťovým ocelovým nádržím:
 • Odolnost proti nárazu vozidla.
 • Nadstandardní záruka 20 nebo 30 roků ( podle tloušťky vnitřního plechu nádrže).
 • Mimořádná požární odolnost 120 minut (jako u podzemních nádrží).
 • Odolnost proti střelbě ze středně těžké zbraně.
 • Tři ochranné pláště (ocel, speciální fólie HDPE, železobeton).
 • Minimalizace teplotních výkyvů kapaliny v nádrži.
 • Odolnost proti povodním a tlakovým vlnám.
 • Vnější nepropustnost.
 • Povrch nádrže nevyžaduje po dobu záruky nátěry.
 • Nádrž je možno umístit i v zátopové a seizmické oblasti.
 • Nadstandardní ochrana životního prostředí.
 • Hladký povrch betonu, originální a zajímavý design.

V České republice byly vykonány veškeré zkoušky a nádrž získala platné certifikáty potřebné k povolení skladování a výdeje benzínu, nafty, topného a použitého oleje, petroleje, metanolu a dalších hořlavých kapalin I., II, III., IV. třídy nebezpečnosti. Všechny uvedené výhody lze doložit certifikátem, potvrzením nebo zkouškou.

1. Ocelová nádrž – primární plášť - skladuje a nepropouští hořlavé kapaliny. Tloušťka oceli je 4mm nebo 5mm a od této tloušťky se odvíjí délka záruky, kterou poskytujeme na 20, resp. 30 let.
2. Polystyrén (10 mm) - poskytuje tepelnou ochranu nádrže. Při případném ropném úniku z ocelové nádrže se rozpustí, čímž vyplní meziplášťový prostor, který je kontrolovaný detekční sondou.
3. Izolační – sekundární - plášť z HDPE (0,75 mm) - zabraňuje případným ropným únikům z nádrže do vnějšího prostředí a poskytuje vnější ochranu ocelové nádrže před potenciální korozí.
4. Železobetonový plášť (150 mm) - zabezpečuje ochranu nádrže proti požáru minimálně 2 hodiny, dále proti střelbě a nárazu jiného tělesa.

Použití:
Nádrž JORCON je určena pro distribuci (příjem - skladování - výdej) hořlavých kapalin na veřejných a neveřejných čerpacích stanicích, v rámci technologického celku a v rezervních zásobnících na pohonné hmoty.
Skladované látky:

 • Automobilové benzíny
 • Motorová nafta
 • Petrolej
 • Topný olej
 • Použitý olej
 • Metanol
 • Jiné hořlavé kapaliny I.,II.,III.,IV. třídy nebezpečí a s bodem vzplanutí nad 250° C podle ČSN 65 0201, které vytváří plyny a páry třídy citlivosti od 2 do 5 podle čl.1.6 ČSN 33 2030

Žíraviny, jedy a korozívní látky se mohou skladovat jen po konzultaci s výrobcem nádrže.

Nádrž JORCON není určena na skladování zkapalněných a stlačených plynů.

Instalace:
Zřizování stálých veřejných a neveřejných čerpacích stanic pohonných hmot s nádržemi JORCON podléhá stavebnímu a kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona.

Možnosti umístění nádrže JORCON:

 • Provoz vodárenských zařízení v pásmu hygienické ochrany 1. stupně a ve vnitřním pásmu hygienické ochrany 2. stupně podzemních vod podle podmínek ČSN 75 34 15.
 • Vnější pásmo hygienické ochrany 2. stupně, v pásmu hygienické ochrany 3. stupně a v CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) svou konstrukcí vyhovuje požadavkům ochrany při každodenní kontrole meziplášťového prostoru .
 • Zátopové oblasti.
 • Seizmické oblasti.
 • Interiér stavebních objektů podle ČSN 65.

Kontakt

JORCON s.r.o.
Dobromilice u Prostějova 60
798 25 Dobromilice
TEL: +420 582 388 176
+420 582 370 146
E-mail: jorcon@jorcon.cz

JORCON s.r.o.

Skladování pohonných hmot, dodavatel čerpacích stanic PHM, technologií pro ČOV, skladů a autoumýváren a mazací, olejové a dílenské techniky, EKOLOGIE A ODPADY